ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 

www.maluan.go.th © 2022