อัลบั้มภาพ "มอบยาให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ที่ 9"
           องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน นำโดย สาธารณสุขอำเภอ นายสมโภช พรหมวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านห้วยกรวด มอบยาให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ 9 ตำบลมะลวน