อัลบั้มภาพ "นายอำเภอพุนพิน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม"
           ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุนพิน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประกอบภัยน้ำท่วม ม.7 ต.มะลวน