อัลบั้มภาพ "การดูแลความปลอดภัยในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้ฯ"
          วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 14:42 การดูแลความปลอดภัยในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้ฯ ในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนลงฟื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลมะลวน ร่วมกับทีมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลมะลวน เพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย