อัลบั้มภาพ "โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา"
          องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โครงการแก้มลิงพรุค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับเกียรติจาก นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก


[ 1 ][ 2 ]  >  >>