อัลบั้มภาพ "การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559"
           องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน


[ 1 ][ 2 ]  >  >>