อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)"
          โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559


[ 1 ][ 2 ]  >  >>