อัลบั้มภาพ "ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562)"
          วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน