อัลบั้มภาพ "กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวนคัพ ประจำปี 2559"
          องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ดำเนินกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวนคัพ ประจำปี 2559 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาต่างๆ หลายประเภท ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาระดับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างระหว่างผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน


[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>