อัลบั้มภาพ ""ย้อมผ้าฟรี ทำดีเพื่อพ่อ""
          กิจกรรมดีๆ "ย้อมผ้าฟรี ทำดีเพื่อพ่อ " เพื่อร่วมถวายความอาลัย และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สนับสนุน โดย นายจักรา วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และคณะผู้บริหารตำบลมะลวน ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม บริการย้อมผ้าให้ฟรี เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เริ่มให้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


[ 1 ][ 2 ]  >  >>