อัลบั้มภาพ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
* อัลบั้ม *
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวา
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวา
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
มอบยาให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ที่ 9
มอบยาให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ที่ 9
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
นายอำเภอพุนพิน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นายอำเภอพุนพิน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
การดูแลความปลอดภัยในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใ
การดูแลความปลอดภัยในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “ทำดีเพื่อพ่อ”  ถวายเป็นพระราชก
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชก
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559

อบต.มะลวน ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ณ วัดห้วย
อบต.มะลวน ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ณ วัดห้วย
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559
อบต.มะลวน ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเ
อบต.มะลวน ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเ
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559
พิธีเปิดโรงเรียน อสม.เมืองคนดี รพ.สต.มะลวน
พิธีเปิดโรงเรียน อสม.เมืองคนดี รพ.สต.มะลวน
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2559
"ย้อมผ้าฟรี ทำดีเพื่อพ่อ"
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2559

งานวันปิยมหาราช ปี 2559
งานวันปิยมหาราช ปี 2559
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2559
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวนคัพ ประจำปี 2559
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวนคัพ ประจำปี 2559
(จำนวน 70 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร
(จำนวน 46 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
ต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 นายสมพาศ  นิ
ต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 นายสมพาศ นิ
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2559

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(จำนวน 46 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมะลว
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมะลว
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2559
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2559
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562)
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562)
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559