อัลบั้มภาพ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
* อัลบั้ม *
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวา
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวา
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 522 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
มอบยาให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ที่ 9
มอบยาให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ที่ 9
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
นายอำเภอพุนพิน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นายอำเภอพุนพิน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
การดูแลความปลอดภัยในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใ
การดูแลความปลอดภัยในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “ทำดีเพื่อพ่อ”  ถวายเป็นพระราชก
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชก
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559

อบต.มะลวน ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ณ วัดห้วย
อบต.มะลวน ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ ณ วัดห้วย
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2559
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559
อบต.มะลวน ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเ
อบต.มะลวน ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเ
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559
พิธีเปิดโรงเรียน อสม.เมืองคนดี รพ.สต.มะลวน
พิธีเปิดโรงเรียน อสม.เมืองคนดี รพ.สต.มะลวน
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2559
"ย้อมผ้าฟรี ทำดีเพื่อพ่อ"
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2559

งานวันปิยมหาราช ปี 2559
งานวันปิยมหาราช ปี 2559
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2559
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวนคัพ ประจำปี 2559
กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวนคัพ ประจำปี 2559
(จำนวน 70 รูป ชมแล้ว 140 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร
(จำนวน 46 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2559
ต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 นายสมพาศ  นิ
ต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 6 นายสมพาศ นิ
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2559

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(จำนวน 46 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมะลว
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมะลว
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2559
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2559
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2559
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562)
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562)
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559