อัลบั้มภาพ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
* อัลบั้ม *
ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ปี 2559
ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ปี 2559
(จำนวน 72 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่น 2 ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่น 2 ประจำปีการศึกษา 2558
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2559
มอบผ้าห่มกันหนาว
มอบผ้าห่มกันหนาว
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2559
การประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่ 1  ประจำปี 2559
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559

การประชุมชี้แจงและ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การประชุมชี้แจงและ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2559
ผู้บังคับการกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือนนายกองค
ผู้บังคับการกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือนนายกองค
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2559
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และ พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และ พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2559
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2559
ประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 58
ประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 58
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2559

งานวันปิยะมหาราช ปี 2558
งานวันปิยะมหาราช ปี 2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2558
งาน  120 ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
งาน 120 ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
(จำนวน 42 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2558
ประชุมงานเกษตร Field day
ประชุมงานเกษตร Field day
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
ประชุมทางหลวง
ประชุมทางหลวง
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
โครงการทดสอบปฏิบัติรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  (การฝึกซ้อมแผน) ฝึกก
โครงการทดสอบปฏิบัติรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (การฝึกซ้อมแผน) ฝึกก
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 3  ประจำปี 2558
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
กิจกรรมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
กิจกรรมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.มะลวน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.มะลวน
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 58
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 58
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>