อัลบั้มภาพ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
* อัลบั้ม *
ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ปี 2559
ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ปี 2559
(จำนวน 72 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่น 2 ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่น 2 ประจำปีการศึกษา 2558
(จำนวน 43 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2559
มอบผ้าห่มกันหนาว
มอบผ้าห่มกันหนาว
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2559
การประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่ 1  ประจำปี 2559
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559

การประชุมชี้แจงและ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การประชุมชี้แจงและ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2559
ผู้บังคับการกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือนนายกองค
ผู้บังคับการกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี เข้าพบปะเยี่ยมเยือนนายกองค
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2559
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และ พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และ พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2559
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2559
ประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 58
ประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 58
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2559

งานวันปิยะมหาราช ปี 2558
งานวันปิยะมหาราช ปี 2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2558
งาน  120 ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
งาน 120 ปี พุนพินถิ่นอารยธรรม
(จำนวน 42 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤศจิกายน 2558
ประชุมงานเกษตร Field day
ประชุมงานเกษตร Field day
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
ประชุมทางหลวง
ประชุมทางหลวง
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
โครงการทดสอบปฏิบัติรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  (การฝึกซ้อมแผน) ฝึกก
โครงการทดสอบปฏิบัติรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (การฝึกซ้อมแผน) ฝึกก
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 3  ประจำปี 2558
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
กิจกรรมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
กิจกรรมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.มะลวน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.มะลวน
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 58
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 58
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>