อัลบั้มภาพ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
* อัลบั้ม *
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 2  ประจำปี 2558
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
การประชุมคณะจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  และเจ้าหน้าที
การประชุมคณะจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และเจ้าหน้าที
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
โครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้
โครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2558
การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำ
การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2558

โครงการจัดเวทีทำแผนชุมชน แผนพัฒนา 3 ปี
โครงการจัดเวทีทำแผนชุมชน แผนพัฒนา 3 ปี
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ต้อนรับ นักวิชาการศึกษา มาปฏิบัติงานที่ อบต.มะลวน
ต้อนรับ นักวิชาการศึกษา มาปฏิบัติงานที่ อบต.มะลวน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2558
โครงการอบรม สร้างภาคีเครือข่าย OSCC และเฝ้าระวังปัญหาความรุน
โครงการอบรม สร้างภาคีเครือข่าย OSCC และเฝ้าระวังปัญหาความรุน
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2558
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2558

ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ปี 2558
ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ปี 2558
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2558
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประส
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประส
(จำนวน 51 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2558
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขยายสมาชิก ของกองทุนสวัสดิการ
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขยายสมาชิก ของกองทุนสวัสดิการ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2558
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2557
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2558
เจ้าหน้าที่กรมทหารเข้ารายงานตัวก่อนปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่กรมทหารเข้ารายงานตัวก่อนปฏิบัติงาน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2558

กิจกรรมประชุมหารือ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
กิจกรรมประชุมหารือ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ  และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษ
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ ประจำปี 2558
กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>