อัลบั้มภาพ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
* อัลบั้ม *
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 2  ประจำปี 2558
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
การประชุมคณะจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  และเจ้าหน้าที
การประชุมคณะจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และเจ้าหน้าที
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กรกฏาคม 2558
โครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้
โครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2558
การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำ
การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2558

โครงการจัดเวทีทำแผนชุมชน แผนพัฒนา 3 ปี
โครงการจัดเวทีทำแผนชุมชน แผนพัฒนา 3 ปี
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ต้อนรับ นักวิชาการศึกษา มาปฏิบัติงานที่ อบต.มะลวน
ต้อนรับ นักวิชาการศึกษา มาปฏิบัติงานที่ อบต.มะลวน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2558
โครงการอบรม สร้างภาคีเครือข่าย OSCC และเฝ้าระวังปัญหาความรุน
โครงการอบรม สร้างภาคีเครือข่าย OSCC และเฝ้าระวังปัญหาความรุน
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2558
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2558
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2558

ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ปี 2558
ประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ปี 2558
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2558
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประส
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประส
(จำนวน 51 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2558
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขยายสมาชิก ของกองทุนสวัสดิการ
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขยายสมาชิก ของกองทุนสวัสดิการ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2558
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2557
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2558
เจ้าหน้าที่กรมทหารเข้ารายงานตัวก่อนปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่กรมทหารเข้ารายงานตัวก่อนปฏิบัติงาน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2558

กิจกรรมประชุมหารือ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
กิจกรรมประชุมหารือ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ  และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษ
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2558
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ ประจำปี 2558
กิจกรรมทำบุญวันปีใหม่ ประจำปี 2558
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>