อัลบั้มภาพ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
* อัลบั้ม *
รับมอบวัสดุกีฬา
รับมอบวัสดุกีฬา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2557
กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ และการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวน
กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ และการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวน
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2556
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2556
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2556

งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2555
งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2555
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2555
กิจกรรมวันเด็ก 2555
กิจกรรมวันเด็ก 2555
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2555
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การสานกระเป๋าด้วยเชือก”
โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การสานกระเป๋าด้วยเชือก”
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2554
ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัย ที่ 2  ครั้งที่  1  ประจำปี 2554
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2554

วันเกิดนายก
วันเกิดนายก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2554
กีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2554
กีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2554
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2554
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2554
ปีใหม่ พ.ศ.2554
ปีใหม่ พ.ศ.2554
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2554
น้ำท่วม ปี2553
น้ำท่วม ปี2553
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2554

งานวันแม่วัดห้วยกรวด
งานวันแม่วัดห้วยกรวด
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2553
เปิดศูนย์ กศน. ตำบลมะลวน
เปิดศูนย์ กศน. ตำบลมะลวน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2553
เที่ยวภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2553
งานกีฬา อบต.สัมพันธ์ 2553
งานกีฬา อบต.สัมพันธ์ 2553
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2553
งานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ 2553
งานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ 2553
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2553
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>