อัลบั้มภาพ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
* อัลบั้ม *
รับมอบวัสดุกีฬา
รับมอบวัสดุกีฬา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2557
กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ และการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวน
กิจกรรมงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ และการแข่งขันกีฬา อบต.มะลวน
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 62 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2556
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2556
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2556

งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2555
งานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2555
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2555
กิจกรรมวันเด็ก 2555
กิจกรรมวันเด็ก 2555
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2555
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การสานกระเป๋าด้วยเชือก”
โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น “การสานกระเป๋าด้วยเชือก”
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2554
ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัย ที่ 2  ครั้งที่  1  ประจำปี 2554
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2554

วันเกิดนายก
วันเกิดนายก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2554
กีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2554
กีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2554
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2554
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2554
ปีใหม่ พ.ศ.2554
ปีใหม่ พ.ศ.2554
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2554
น้ำท่วม ปี2553
น้ำท่วม ปี2553
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2554

งานวันแม่วัดห้วยกรวด
งานวันแม่วัดห้วยกรวด
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2553
เปิดศูนย์ กศน. ตำบลมะลวน
เปิดศูนย์ กศน. ตำบลมะลวน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2553
เที่ยวภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2553
งานกีฬา อบต.สัมพันธ์ 2553
งานกีฬา อบต.สัมพันธ์ 2553
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2553
งานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ 2553
งานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ 2553
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2553
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]  >  >>