มอบยาให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ที่ 9
มอบยาให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ที่ 9
นายอำเภอพุนพิน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นายอำเภอพุนพิน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม