Username :
Password :
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่่บ้าน บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 3
   
 
   

ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๓   ในวันที่  ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐น

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2561