Username :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศฯให้เจ้าของทีดิน ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01)
   
 
   

ประกาศฯให้เจ้าของทีดิน ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01)

ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5)เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2559